Vajdaság egykori legismertebb középkori hiteleshelye

Pfeiffer Attila

Vajdaság egykori legismertebb középkori hiteleshelye

A bácsi káptalan története a 13. századtól 1527-ig

Bevezető

Ebben a tanulmányban a középkori Bács történetének egy olyan fontos egyházi intézményét fogjuk felvázolni, amely meghatározó tényezője volt a település fejlődésére nézve a kora középkortól egészen a mohácsi tragédiáig. Ezen intézmény a bácsi káptalan. Munkánkban mindenekelőtt a káptalan fejlődéstörténetét fogjuk bemutatni a 13. századtól annak megszűnéséig, vagyis 1527-ig, illetve a hiteleshelyi tevékenységét fogjuk középpontba helyezni, hiszen a középkori közjegyzőség egyik fontos központja volt a Délvidéken. Ugyanakkor, a hiteleshelyi tevékenység mellett ki kell emelnünk a káptalanok oktatási tevékenységét is, ugyanis a középkori Magyarországon a káptalani iskolák fontos szerepet játszottak a közművelődés területén. Intézményünk fontosságát jelzi az a tény is, hogy a káptalan sekrestyéjében őrizték azoknak a fontos kiváltságoknak és szerződéseknek a másolatait, melyeket a káptalan állított ki a feleknek, illetve a káptalan számára adott évszázados kiváltságokra is itt vigyáztak a káptalan tagjai.

Hozzászólások lezárva.