A délvidéki református keresztyén egyház vázlatos története

Orosz Attila

A délvidéki református keresztyén egyház vázlatos története

„Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották
néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az
ő életök végére,kövessétek hitöket.”
Zsid 13, 7

Bevezető

A reformátusság szűkebb környezetünkben többnyire a 18. század második felétől van jelen. Ebben a tanulmányban azonban az utóbbi közel száz év történetét tekintjük át, különös tekintettel a fontosabb eseményekre és személyekre, amelyek és akik meghatározták a délvidéki reformátusság sorsának alakulását.

Vajdaság területén a túlnyomó többségében református vallású települések, saját özösségük, gyülekezetük történetét már többé-kevésbé feldolgozták. Ettől függetlenül a jelen tanulmány mégis az első információ erejével hat, mivel a Szerbiai Református Keresztyén Egyház göröngyös, hitpróbákkal teljes történetének a keresztmetszetét tárja az olvasó elé.  észletesebben kitér a jelentősebb egyháztörténeti eseményekre, dogmatikai változásokra, a lélekszám állandó változására, valamint a legjelentősebb egyházi személyek, püspökök szolgálatának rövid ismertetésére, egészen a közelmúltig, azaz napjaink egyházi történéseinek bemutatására.

Meggyőződésem, hogy vidékünkön kevésbé ismernek bennünket reformátusokat, mivel nem tömbben, hanem viszonylagos szétszórtságban él a reformátusság Vajdaság területén. Ezenkívül pedig a Kárpát-medencében található református egyházkerületek közül az egyik legkisebb egyháztest a Szerbiai Református Keresztyén Egyház a maga mintegy tizenkétezres lélekszámával. Ezen a helyzeten talán valamennyit javított a 2017-es év, amikor a világ reformátussága a reformáció 500. éves jubileumi évfordulóját ünnepelte. Ezt az évfordulót a vajdasági reformátusság is méltóképpen megünnepelte. Tematikus kiállítások, tudományos konferenciák, központi és helyi rendezvények által talán sokkal jobban sikerült felhívni a figyelmet délvidéki református népünk múltjára és jelenére. 

Hiszem és őszintén remélem, hogy akit valamennyire is érdekel itteni református népünk sorsának alakulása az elmúlt száz esztendőben, jelen tanulmány elolvasása után alapvető ismereteket szerez rólunk.

Hozzászólások lezárva.