A kötet szerzői

 Fehér Viktor (1993)
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár (Újvidéki Egyetem, BTK,
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2017), Néprajz-kulturális antropológia mesterszakos bölcsész (Pécsi Tudományegyetem, BTK,
Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék 2019), PhD-hallgató
(Pécsi Tudományegyetem, BTK, Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, 2017–).

Pfeiffer Attila (1988)
Egyetemi tanársegéd, doktorjelölt. Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelem Tanszék. Iskolai végzettség: okleveles történész (ÚE, BTK, 2011), mesterszakos történész (ÚE, BTK, 2013).

Orcsik Károly, PhD (1978)
Főiskolai adjunktus. Teológiai-Kateketikai Intézet, Szabadka. Gál Ferenc Főiskola, Teológiai Kar, Egyháztörténelem Tanszék. Iskolai végzettség: okleveles teológus (PUG, Roma 2002), egyháztörténelem mesterszak (PUG, Roma 2005), teológia doktora (PIO, Roma 2015).

 Orosz Attila (1970)
Református lelkipásztor, Református Egyházközség Bácsfeketehegy, a Bácskai Egyházmegye esperese. Iskolai végzettség: okleveles teológus (Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár, 2000).

Hozzászólások lezárva.