Vajdaság II.

Variációk autonómiára

Előszó

A Kárpát-medencei magyarok lakta régiók közül a Délvidék, azaz a szerbiai Vajdaság kissé méltatlanul került a társadalomtudományi érdeklődés és vizsgálódás perifériájára. A trianoni békeszerződéssel Magyarországtól elcsatolt terület és annak lakói számos dologban eltérnek a többi történelmi magyar régiótól:
• a Magyarországtól Szerbiához csatolt kifejezetten soknemzetiségű terület (majdnem egésze) ma egységes közigazgatási egységet alkot Vajdaság Autonóm Tartomány néven, demokratikusan megválasztott Képviselőházzal és önálló közigazgatási szervezettel,
• az összes határon túli magyar közösség közül egyedül a vajdasági, szerbiai magyarok rendelkeznek korlátozott nem-területi autonómiával, amit a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül gyakorolnak,
• a sok szempontból szabadabb és kisebbségbarátabb „jugoszláv” állam öröksége,
• a XX. század legvégén dúló háborúskodás és ennek negatív következményei, eltávolodás az Európai Uniótól és annak értékeitől,
• 2011 után a vajdasági magyarok éltek a legnagyobb arányban a kedvezményes honosítás lehetőségével és talán a legnagyobb arányban is vándoroltak el szülőföldjükről az elmúlt öt évben. Mindezek olyan a specifkumok, „helyi ízek és színek”, amelyek jó alapot biztosíthatnak a társadalomtudomány művelőinek vizsgálódásához, a kutatások eredményei pedig más környezetekben is felhasználható tapasztalatokat és tanulságokat kínálnak. Ennek alapján a kötet, amelyet az olvasó a kezébe vehet, akár hiánypótlónak is nevezhető. Fiatal, ha nem is feltétlenül pályakezdő tudósok, kutatók tollából születtek a kötetben szerepelő tanulmányok. Öt, döntően vajdasági kötődésű kutató foglalkozott a Vajdasággal és annak, elsősorban magyar lakóival. A tanulmányok tárgyát képező kérdések feldolgozását különböző tudományok módszertanával, különböző terjedelemben és eltérő alapossággal végezték el a szerzők. Egyes tanulmányok kifejezetten multidiszciplináris megközelítéssel dolgozták fel az adott témát. A kutatások felölelték a délvidéki magyar kultúra és média szerkezetét, történetét és állapotát, a Vajdaságban honos kisebbségi nyelvek használatának jogi szabályozását, a nemzeti kisebbségek anyanyelvű okta
tásának a jogi és intézményes kereteit, a vajdasági magyarok nem-területi autonómiájának jellegét, valamint a Vajdaság területi alapú autonómiáját és annak jellemzőit.


Dr. Korhecz Tamás

 

A teljes kötet letöltése

Hozzászólások lezárva.