Vajdaság nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatai

Rózsa Rita:

Vajdaság nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatai

 

A tanulmány az 1990-es évektől vizsgálja Vajdaság nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatainak alakulását. Említést kell tenni olyan államközi regionális együttműködési formákról, melyek Szerbiát, közvetve pedig Vajdaságot is érintették. 1989-ben létrejött Közép-európai Kezdeményezés névvel egy olyan dokumentum, melynek 17 működési területe van, de ide sorolhatjuk az 1996-os Délkelet-európai Együttműködési Kezdeményezést, az 1998-as Délkelet-európai Együttműködési Folyamatot, a Délkelet-európai Stabilitási Szerződés aláírását 1999-ből, az Adria-Jón-tengeri Kezdeményezést 2000 májusából és a Duna-menti Együttműködési Folyamatot, melyet 2002-ben indítottak útjára, illetve a 2011-es magyar soros elnökség alatt létrejött Duna Régió Stratégiát.

Létrejöttek szubregionális együttműködési formák, mint a Duna-menti Területi Egységek Munkaközössége és a Duna–Körös–Maros–Tisza Regionális Együttműködés (DKMT). Ezenfelül az EU Vajdaságot érintő programjai közül bevezetésre került a Szomszédsági Programok rendszere, melynek az volt a célja, hogy az unió külső határain fekvő területek is részesülhessenek támogatásokban.

Fontos kiemelni a külkapcsolatok egy másik formáját: a városdiplomáciát, a testvérváros-hálózatok kialakulását. A városok szintjén meghozott döntéseknek itt összhangban kell lenniük az ország külpolitikai, gazdasági és kulturális célkitűzéseivel, ám ennek ellenére mégis alkalmasak arra, hogy a helyi érdekeket tartsák szem előtt. Vajdaság települései e tekintetben már egy jól kiépített testvérváros-hálózattal rendelkeznek, mely elősegíti a helyi, speciális problémák kezelését. A testvérvárosok mellett meg kell említeni, hogy Vajdaság AT képviselőházának is működik egy régióközi együttműködési hálózata, melynek fő célja a régiók közötti kulturális és gazdasági partnerkapcsolatok élénkítése. A tartomány a következő régiókkal működik együtt: Vukovár-Szerém megye, Felső-Ausztria, Isztria megye, Stájerország, Fehér megye, Kirovohrad, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Bács-Kiskun, Hessen, Csongrád, Boszniai Szerb Köztársaság, Baden-Württemberg Tartomány, Eperjesi kerület.

A Régiók Európai Bizottságát 1994-ben hozták létre, azzal a céllal, hogy az EU jogszabályainak nagy részét helyi vagy regionális szinten átültessék a gyakorlatba. Ez a kezdeményezés szintén nagy szerepet játszik Vajdaság Európához való felzárkózásában, különös tekintettel a nemzeti kisebbségekre. Ebben segít Vajdaság brüsszeli irodája, melyet 2011-ben nyitottak meg. Mindezek jelentősen hozzájárulnak egy európai Vajdaság kialakulásához, illetve ahhoz, hogy az itt élő kisebbségek jogait helyi szinten is szavatolni tudják.

A tanulmány letöltése

Hozzászólások lezárva.