Mi fán terem a vajdasági autonómia?

Tóth Norbert

Mi fán terem a vajdasági autonómia?

A Vajdaság Autonóm Tartomány helye a legismertebb kisebbségi autonómiatipológiák koordináta-rendszerében
Bevezetés helyett

Tíz évvel ezelőtt szavazta meg az újvidéki Képviselőház Vajdaság autonómia-statútumát, amelyet a szerb parlament egy évre rá meg is erősített. Érdekes adalék, és jól jellemzi a szerbiai kisebbségi tárgyú belpolitikai viták és félelmek minőségét, hogy Vajdaság Autonóm Tartomány (VAT) statútumát a Szerbiai Demokrata Párt és az Új Szerbia az alkotmánnyal és több törvénnyel is ellentétesnek tartva a szerbiai Alkotmánybíróság elé utalta. A taláros testület 2013. december 5-én kihirdetett határozatában a statútum jelentős részét ellentétesnek találta az alkotmánnyal (Jogi Fórum 2013). A jogbiztonság követelményének érvényesítése érdekében az Alkotmánybíróság fél év haladékot adott a vajdasági Képviselőháznak és a szerb parlamentnek, hogy az alkotmánnyal összhangban álló statútumot alkossanak (Jogi Fórum 2013). A jelenleg hatályos alapszabályt a Képviselőház 2014. május 22-én fogadta el (Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma 2014). Mielőtt a Vajdasági Autonóm Tartomány belső jogi jogállását a statútumra alapozva bemutatnám, röviden érintem Szerbia alkotmányának releváns rendelkezéseit.

A tanulmány letöltése

Hozzászólások lezárva.