Vajdaság politikatörténete

Ördögh Tibor:

Vajdaság politikatörténete

 

Tanulmányomban, mely átfogó jellegénél fogva az elmúlt évszázadok főbb eseményeire összpontosít, Vajdaság politikatörténetének feltárására törekszem. A terület hovatartozása mindig is a hatalmak játszmáinak középpontjában állt megnehezítve a térségben élők mindennapjait, de egyben növelve alkalmazkodóképességüket.

A magyar államalapítástól kezdve először a terület közigazgatási határainak változásait elemzem, majd részletesen ismeretem a Habsburg uralkodók viszonyát a régióhoz, továbbá az oszmán fennhatóság alatt megfgyelhető népmozgásokat. A dolgozatban hangsúlyos szerepet kapnak a szerbek elképzelései és tervei, melyek nagymértékben befolyásolták a terület későbbi sorsát. Az 1848-as szabadságharcban a szerbek jelentős szerepet vállaltak, melyért cserébe az uralkodó később kialakított egy különálló közigazgatási egységet a számukra. Ennek a Vajdaságnak valódi önállósága még nem volt, mégis jelezte a terület összetartozását, és a későbbi autonómiához megfelelő előzményként szolgált. Az első világháború utáni rendezés körülményeinek ismertetésénél a felek érdekeit és a délszláv államhoz való csatlakozás hátterét mutatom be, majd az új országban a terület sorsfordulóit követem nyomon. A második Jugoszlávia idején kialakított autonómia megértése pedig azért fontos, mert ezáltal jobban tudjuk értelmezni a hatalommegosztás e formáját, így a kisebbségek – köztük a magyarok – helyzetét is. A délszláv együttélés azonban az 1990-es évekre megváltozott, és ez Vajdaságra is hatással volt: a területi autonómia hatásköreit kiüresítették, azokat csupán a 2000-es demokratikus rendszerváltás után szerezték vissza.

A politikatörténeti utazás során a területért vívott hatalmi harcokon túl a magyarság helyzete és létszámának változása is fontos ismérv, melyet igyekszem az elvándorlás és a kitelepítések nyomon követésével szemléltetni. Ezen túl az oktatási és vallási kérdéseknek is hangsúlyos szerepük van, mivel ezek biztosítják a megmaradást és a nemzeti önállóságot. Bemutatásra kerülnek a magyarság érdekvédelmi szervezetei is, melyek folyamatosan küzdenek az egyenlő jogokért, valamint az autonómiaelképzelések megvalósításáért.

A tanulmány letöltése

Hozzászólások lezárva.