A Szerbiában élő nemzeti kisebbségek oktatáspolitikai jellemzői

Šabić Norbert

A Szerbiában élő nemzeti kisebbségek oktatáspolitikai jellemzői

Bevezető

A Szerbiában élő nemzeti kisebbségek oktatása és nevelése szerves részét képezi az országos oktatási és nevelési rendszernek. A nemzeti kisebbségek számára az ország alkotmánya garantálja az anyanyelvű oktatáshoz és neveléshez való jogot a közoktatási intézményekben. A szerbiai törvények ennek megfelelően szabályozzák a kisebbségek részvételét a közoktatásban, illetve a felsőoktatásban, tiszteletben tartva minden olyan jogot, amellyel a nemzeti kisebbségek az oktatás és nyelvhasználat területén rendelkeznek. A nemzeti kisebbségek oktatásának legfőbb feladata biztosítani egyrészről a minőségi oktatáshoz való jogot, ami lehetővé teszi számukra, hogy aktív és egyenrangú tagjai legyenek a Szerb Köztársaságnak, másfelől a nemzeti és kulturális identitás megőrzésének és fejlesztésének lehetőségét. Ezért azon intézmények, amelyek oktatási vagy nevelési programokat valósítanak meg valamelyik kisebbség nyelvén, tantervbe foglalják az adott kisebbség történelmét, művészetét és kultúráját. Az említett jogokat a nevelés legelső lépcsőfokától, a bölcsődétől egészen a felsőoktatásig biztosítani kell. Ennek tükrében a fejezetben külön-külön kerül bemutatásra mindegyik oktatási szint, illetve az is, miként valósul meg a gyakorlatban a kisebbségek részvétele az adott oktatási és nevelési intézményrendszerben.

A nemzeti kisebbségek oktatásának és nevelésének a hatékonyságát több mutató mentén lehet elemezni. Ilyenek például a) a kizárólag vagy részben a kisebbségi nyelven oktató intézmények száma, b) a kisebbségi nyelvű tagozatok száma, c) a kisebbségi tagozatokon tanuló diákok száma, d) a kisebbségi nyelvű tankönyvek száma és minősége, e) a kisebbségi nyelven is oktató tanárok száma, és f) a kizárólag vagy részben a kisebbség nyelvén megvalósuló felsőoktatási programok száma. A legtöbb esetben ezeket a mutatókat veszik figyelembe a szakpolitikák megfogalmazásánál, és a fejezet is ezeket kívánja részletezni az elérhető és nyilvános adatokra támaszkodva.

A tanulmány letöltése

Hozzászólások lezárva.