Vajdaság I.

Vajdaság társadalmi és gazdasági jellemzői

Előszó

 

A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezetének fontos feladata a vajdasági magyar fatal kutatók, doktoranduszok és tudományos fokozattal rendelkező fatal értelmiségiek szakmai felkészítésének segítése, tehetséggondozása. A Vajdaság-kötetsorozat, melynek jelen kiadvány az első kötete, ebből a szempontból is különösen fontos, hiszen lehetőséget biztosít a fatalok számára kutatási eredményeikről beszámolni és a témában jártas szakértőként publikálni.

A Vajdaság mint Szerbián belüli régió társadalomtudományi és regionális tudományi szempontból egyaránt lényeges, releváns kutatási téma. Jelen kötet öt tanulmányán keresztül átfogó elemzést kapunk a régió aktuális társadalmi, gazdasági helyzetéről, a régióhoz kapcsolódó távlatokról, kutatási eredményekről.

A Vajdaság története fejezetben Ördögh Tibor a régiót formáló történelmi erőviszonyokat mutatja be pontosan érzékeltetve a különböző hatalmi harcokat és a terület lakosságának komoly etnikai és más jellegű változásait. A demográfai változások (népességmozgás, etnikai összetétel stb.) Palusek Erik és Trombitás Tímea tanulmányában kerülnek összegzésre. Kovács Sárkány Hajnalka és Kovács Vilmos a régió mezőgazdaságával foglalkozik elsősorban a hivatalos statisztikai adatok feldolgozására hagyatkozva, részletesen bemutatva a mezőgazdasági termelés területi szerkezetét, az agrárfoglalkoztatást, a birtok- és termőföldstruktúrát, a növény- és szőlőtermesztés, az erdőgazdálkodás és a halászat jellegzetességeit, az állattenyésztést, valamit az agrárpolitika jogi és társadalomgazdasági vonatkozásait. Szügyi Éva tanulmányában szintén kisebb történelmi kitekintést tesz, a regionális gazdaság és a regionális fejlesztések korszakait elemzi, majd részletesen mutatja be a Vajdaság aktuális regionális gazdasági helyzetét a községek fejlettsége, az iskolai végzettség különböző mutatói, az építőipar és a foglalkoztatottság, valamint a turizmus és infrastrukturális fejlesztések statisztikai adatai alapján. A fejezetben fontos hangsúlyt kap a határon átívelő együttműködések témája, tekintettel arra, hogy a régió nemzetközi újrapozicionálásában, új pénzügyi források megszerzésében és új regionális fejlesztések generálásban ez óriási szerepet játszik.

Rózsa Rita ezeket – a nemzetközi gazdasági kapcsolatok részletes elemzésén keresztül – külön fejezetben mutatja be, hangsúlyozva e kapcsolatok fontos szerepét a régió gazdasága és távlatai szempontjából. A tanulmánykötet összességében gazdagítja a vajdasági magyar nyelven publikált irodalmat, a regionális tudományok területén eddig megjelent tudományos közleményeket. A Vajdaság régiót legjobban ismerő, helyi vonatkozásokat és kapcsolatokat ápoló, beható helyi ismeretekkel rendelkező fatalok tanulmányait és egy gyűjteményes kötetet kap ezzel kézhez a magyar és vajdasági magyar tudományos publikum.

Tisztelettel,
Dr. Takács Zoltán

A teljes kötet letöltése

Hozzászólások lezárva.