VARGA VALÉRIA

vargav1971-ben született Nagybecskereken. Jelenleg Szabadkán él, és a Köztársasági Rokkantsági- és Nyugdíjbiztosítási Alap szabadkai fiókintézetében szerb–magyar fordítóként dolgozik (2003-tól). Az első diplomáját a szabadkai Pedagógiai Akadémián szerezte 1993-ban, és osztálytanítóként dolgozott általános iskolákban és a szabadkai Felnőttképző Általános Iskolában 1993-tól 2003-ig. 2003-ban az Újvidéki Egyetem zombori Pedagógiai Karán osztálytanítóként diplomázott, majd 2009-ben a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon megszerezte a mestertanító diplomát. 2013 májusától a Szabadkai Felső Bíróság állandó magyar nyelvű fordítója. 2013-tól doktorjelölt az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán a Tanítás Módszertana Tanszékén. Várady kiválósági ösztöndíjas.

Tudományterület: bölcsészettudományok, neveléstudományok, a szerb mint környezetnyelv oktatásának módszertana
E-mail: w.valerija71@gmail.com

A doktori értekezés témája:
A szerb mint környezetnyelv oktatása módszertanának innovációja heterogén környezetben a zökkenőmentes kommunikáció érdekében.

Gondolataim a vajdasági magyar tudományos életről és a tudományos utánpótlásról:
Szerintem a Vajdaság területén a felsőoktatási rendszer alig ad lehetőséget a magyar nyelven történő továbbtanulásra. A középiskolai képzés után a fiatalok szerb nyelvtudása meg sem közelíti azt a szintet, amelyen egyetemi szintű tanulmányokat lehetne folytatni. A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékén kívül részleges, vagy csak névleges a magyar nyelven történő oktatás. Véleményem szerint ez a jelenség az egyik kiváltó oka a vajdasági magyar ajkú fiatalok tömeges elvándorlásának. Ezért tartom rendkívül fontosnak a szerb mint környezetnyelv tanításának olyan szintre való emelését, hogy a szerb nyelvet második anyanyelvként beszéljék a középiskolákat befejező tanulók. Ezáltal versenyképessé válhatnak hazánk szerb ajkú tanulóival, és bármely itthon fellelhető szakra jelentkezhetnek, nem kényszerülnek nyelvi hiányosságaik miatt külföldön folytatni felsőoktatási tanulmányaikat.
Fontosnak tartom tudatosítani már az általános iskolában, hogy a multinacionális közeg, amelyben élünk, számunkra ne hátrányt jelentsen, hanem előnyt, hiszen a multikulturalizmus adta lehetőségeket meg kell ragadni és használni. Az oktatás feladata, hogy a szerb nyelvet ne csak tanítsa, hanem meg is szerettesse. Nem látok más érvényesülési lehetőséget a vajdasági magyar tudományos utánpótlás számára, mindaddig míg a szerb nyelvet nem beszéljük anyanyelvi szinten.

Hozzászólások lezárva.