VASS DOROTTEA

vassd1989-ben született Nagybecskereken és jelenleg is ott él. 2012–2013 között az ittabéi Miloš Crnjanski Általános Iskolában dolgozott tanítóként, 2012 szeptemberétől pedig anyanyelvápolóként dolgozik a Belgrádi Nagykövetségen, ahol személyiségfejlesztő, motorikus és szókincsfejlesztő játékokat tart az óvodások, 2013 óta pedig a bölcsődések számára is. 2013 decemberétől a pirosi Szent Sava Általános Iskola első osztályos diákjainak tanítónője. Alapszakos diplomát a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon szerzett 2012-ben, majd 2013 júliusában megszerezte mesterképzős diplomáját is az említett karon. Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájában folytatta Nevelésszociológiai Alprogramon. Kutatási témája: irodalompedagógia az új évezredben (témavezető: Prof. Dr. Horváth Béla; társkonzulens: Dr. Bálint Ágnes). Anyanyelve mellett a szerb nyelvet anyanyelvi szinten beszéli. 2008–2012 között állami, valamint községi ösztöndíjas volt, doktori tanulmányait megkezdve (2013-tól) miniszteri ösztöndíjas. 2013 novemberében Katalin-díjjal jutalmazza Dr. Káich Katalin professor emeritus, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar volt dékánja.

Tudományterület: bölcsészettudományok, neveléstudományok
E-mail: vass.dorottea@gmail.com

A doktori értekezés témája:
A kutatás célja a vajdasági magyar első osztályos olvasókönyv megreformálása. A tankönyv pedagógiai-didaktikai szempontból kerül vizsgálat alá (Fischerné Dárdai Á.): Rendszerezi-e az ismereteket? Kihasználja-e azokat a lehetőségeket, melyekkel felkelti a tanulók érdeklődését? Vajon motiválja őket a tanulásra és gyakorlásra? Milyen az illusztráció mennyisége? Összhangban állnak az illusztrációk a tartalommal? Milyen a szöveghez viszonyított méretük? Segítik-e a tanulást? Hogyan lett beépítve a tanagyag a tantervbe? Megfelel-e ez az őt befogadó közönségnek?
A könyv csak akkor szerethető meg, és akkor lesz kedvelt taneszköz, ha felkelti a gyerek figyelmét. Ha pedig kötelező könyvről, azaz tankönyvről van szó, az ellenszenv csak fokozódhat. Mivel a gyermekmese kapcsolat meghatározó személyiségfejlődési háttérrel rendelkezik, fontos, hogy az olvasókönyvnek figyelemfelkeltő hatása legyen, hogy a gyerek örömmel olvasson belőle, hogy érezze, hogy azt a könyvet neki készítették, hozzá szól.
„Olvasóvá nevelést, amelynek van fejlesztési koncepciója (…) nem egyetlen kaptafára húzzák rá, hanem több eltérő, de ugyanakkor módszeresen egymásra épülő tananyag-kiválasztási (…) stratégiát alkalmaznak.” – írja Arató László (Arató L.). Az elemzett tankönyvnek pontosan ez az egyik hiányossága. Már Dewey megfogalmazta a tananyag spirális elrendezésének fontosságát (Pukánszky B.). Mégis, a jelen korszak vajdasági olvasókönyve eltér ettől a felépítéstől.
Ahhoz, hogy egy újabb stratégia alakuljon ki, meseszelektálásra van szükségünk. Ennek feltárására reflektál a kutatás, hisz a kutatás során fény fog derülni arra, melyek azok a mesék, amelyek meg tudnak felelni a közönségnek. Mivel kezdő olvasókról van szó, az állatirodalom és kortárs irodalom területe lesz figyelembe véve, továbbá azok lényeges nevelési és személyiségfejlesztési képessége. Ezek a mesék bele lesznek illesztve az olvasókönyvbe egy új koncepció szerint, amit egy átdolgozott tanterv és lehetőleg új illusztrációk fognak kísérni.

Jelentősebb publikációk:
Vass D. 2011: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szerbiai Tudományos Regionális Évkönyv. V. évf. 1. sz. 188–191. o. [fordító tevékenység]

Vass D. 2012: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szerbiai Tudományos Regionális Évkönyv. VI. évf. 1. sz. 196–199. o. [fordító tevékenység]

Vass D. 2013: Hatalmi szublimáció – Überfrosch. Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia. Rezümékötet. o. n.
Tankönyvek nyomában. – Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szerbiai Tudományos Regionális Évkönyv. VII. évf. 1. sz. o. n.

Vass D. 2013: A legnézettebb tükör – az olvasókönyv. – Vajdasági Magyar Diákköri Konferencia. Rezümékötet. 165–166. o.

Vass D. 2014: Színek funkciója a Lázár Ervin szövegekben. – Új Kép. Pedagógusok és szülők folyóirata. [megjelenés alatt]

Gondolataim a vajdasági magyar tudományos életről és tudományos utánpótlásról:
Elszánt, reziliens és ezáltal kreatív közösség, amely újabb és újabb koncepciókat alakít ki különösen akkor, ha érzi mindezek értelmét a jövőre tekintve.

Hozzászólások lezárva.