CSELYUSZKA NORBERT

cselyuszka1985-ben született Zomborban. A Zombor melletti Kupuszinán nevelkedett, jelenleg Újvidéken él. A villamosmérnöki BSc-fokozatát, majd a mesterdiplomájat (MSc) mikroelektronika szakirányon az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Karán (FTN) szerezte meg. 2011 januárja óta mint kutató asszisztens dolgozik a FTN Energetika, Elektronika és Híradástechinka Tanszékén (DEET). Ugyanitt a doktori iskola hallagatója 2011 óta, 2013 óta pedig doktorjelölt. Kutatási témája: új metaanyag szerkezetek a nemkonvencionális akusztikai hullám terjedéshez (témavezető: Prof. Dr. Vesna Crnojević-Bengin). A tanszéken belül tagja a GAME (Group for Artifical EM and Microwave Engineering) kutatócsoportnak, valamint a BioSense Center munkatársa. 2009 óta tagja a villamosmérnököket egyesítő nemzetközi szervezetnek, az IEEE-nek. A 2009/2010-es tanévben a KODDE kiemelt ösztöndíjasa, 2012 márciusában egy hónapig az olaszországi University of Perugia Műszaki Karának munkatársa. 2012 októberétől 2013 áprilisáig, majd 2013 októberétől 2014 áprilisáig az Egyesült Állmokban a philadelphiai székhelyű University of Pennsylvania School of Engineering and Applied Science vendégkutatója.

Tudományterület: műszaki tudományok, villamosmérnöki tudományok
E-mail: cselyu@yahoo.com

A doktori értekezés témája:
A kutatás célja a nem konvencionális akusztikai hullámterjedések kimutatása metaanyagok segítségével, valamint ezek gyakorlati alkalmazása. A metaanyagok olyan mesterségesen előállított rendszerek, amelyek úgynevezett egységelemekből állnak, melyek mérete az alkalmazott hullámhossznál egy nagyságrenddel kisebb, így a hullám a szerkezetet egy homogén „anyagnak” látja, amit jellemezhetünk effektív anyagi jellemzőkkel. Ezek az effektív anyagi jellemzők tetszés szerint változtathatók; előállíthatunk olyan metaanyagokat is, amelyek olyan jellemzőkkel rendelkeznek, melyek a természetben nem találhatóak meg, vagy csak speciális feltételek mellett fordulnak elő. A metaanyagokat először az elektromágneses hullámoknál használták (szuperlencsék, láthatatlan köpeny), de egyre nagyobb teret hódítanak az akusztikai és mechanikai metaanyagok is. A mechanikai hullámok viselkedését egy adott anyagban több paraméterrel is jellemezhetjük. Amennyiben hanghullámokról van szó, jellemezhetjük az anyagot a közeg sűrűségével és rugalmassági modulusával (összenyomhatóság). Ezek a közeget jellemző állandók általában pozitív valós számok (veszteség nélküli közeg). A metaanyagok segítségével azonban előállíthatunk olyan közeget, ahol az effektív anyagjellemzők egyike vagy akár mindkettő kisebb nullától. Amennyiben csak az egyik anyagi jellemző kisebb nullától, abban az esetben egyszeresen negatív metaanyagokról beszélünk, az ilyen anyagokban nem lehetséges a hullámterjedés, mivel a hullámszám teljesen képzetes, nincs valós része, így a hullám az anyagban nem terjed tovább, csak exponenciális csökkenést mutat. Ennél sokkal érdekesebbek azok a metaanyagok, amelyekben mindkét paraméter egyidejűleg negatív. Ebben az esetben lehetséges a hullámterjedés, mivel a hullámszám valós értékű, de kisebb nullánál. Ennek a negatív valós hullámszámnak köszönhetően újfajta, a természetben nem található hullámterjedést figyelhetünk meg. A hullám fázissebessége a közegben negatív előjelű, azaz az energiaterjedés irányával ellentétes, ennek következtében megfordulnak a jól ismert fizikai jelenségek, pl. negatív törésmutató két anyag határán, fordított Doppler-hatás. Talán még ennél is érdekesebb az úgynevezett near-zero effektus, mikor a metaanyag közegjellemző paramétere nullához közeli, valamint a hullámszám is nullához közeli, és a fázissebesség a végtelenbe tart. Ebben az esetben a hullám a közeg hosszától függetlenül fáziskésés nélkül halad át az adott metaanyagon. Kutatásom során metaanyagok tervezésével, új egységelemek létrehozásával, valamint különböző módszerek kidolgozásával foglalkozom, amik megkönnyítik az akusztikai metaanyagok tervezését és karakterizációját különös figyelmet fordítva az fent említett near-zero típusú metaanyagokra, és ezek gyakorlatban való alkalmazására.

Jelentősebb publikációk:
N. Cselyuszka–M. Sečujski–V. Crnojević-Bengin 2012: Analysis of Acoustic Metamaterials. Acoustic Scattering Matrix and Extraction of Effective Parameters. – METAMATERIALS. St. Petersburg.

V. Crnojević-Bengin–R. H. Geschke–N. Jankovic–N. Cselyuszka 2012: On the Nature of Transmission in Resonant Metamaterial Transmission Lines. – METAMATERIALS. St. Petersburg.

N. Cselyuszka–M. Sečujski–V. Crnojević-Bengin 2012: Analysis and Synthesis of Acoustic Metamaterials Based on Helmholtz Resonator. – ETRAN. Zlatibor.

V. Crnojević-Bengin–N. Jankovic–N. Cselyuszka–R. H. Geschke 2013: Mu-Near-Zero Propagation in Quasi-TEM Microstrip Circuits. – Journal of Electromagnetic Waves and Applications. 27. évf. 17. sz.

N. Cselyuszka–S. Birgermajer–N. Jankovic–V. Crnojevic-Bengin 2013: Grounded Open-Loop Resonator as a Dual-Mode Structure and its Applications in Filter Design. – TELFOR. Belgrade.

Gondolataim a vajdasági magyar tudományos életről és tudományos utánpótlásról:
Véleményem szerint egyelőre nem lehet teljesen különválasztani a vajdasági magyar tudományos életet a vajdasági tudományos élettől. Sok tudomanyterületen dolgoznak kiváló magyar kutatók más nemzetiségű kollégáikkal együtt, és közösen érnek el eredményeket. Vajdaságnak mindig is voltak és lesznek is tehetséges magyar fiataljai, de nehéz megmondani, hogy a jelenlegi feltételek mellett mennyire lesz lehetőség a megszerzett tudást itthon kamatoztatnia a jövő értelmiségének.

Hozzászólások lezárva.