CSABAI ZSOLT

csabai1988-ban született Zentán. Jelenleg Szegeden él, és PhD-hallgatóként dolgozik a Szegedi Orvostudományi Egyetem Orvosi Biológiai Intézetében. Tanulmányait Magyarkanizsán a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában kezdte (1995–2003), majd ezt követően a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium első generációjának diákja (2003–2007). Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kara (TTIK) biológus BSc, sejt- és molekuláris biológus szakán végzett 2011-ben, majd az SZTE TTIK biológus MSc, molekuláris-, immun és mikrobiológus szakán végzett 2013-ban. Ugyanebben az évben felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kara Doktori Iskolájába (Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola), melynek jelenleg is hallgatója (2013–) (témavezető: Dr. Boldogkői Zsolt.) Diákköri konferenciák (Korányi Frigyes Tudományos Fórum, SZTE ÁOK TDK, SZTE TTIK TDK, XXXI. OTDK, 10. VMTDK), továbbá hazai és számos nemzetközi konferencia résztvevője.

Tudományterület: orvostudományok, elméleti orvostudományok, molekuláris biológia
E-mail: csabai0911@mail.com

A doktori értekezés témája:
Kutatási témám modellorganizmusa az alfa neurotrópherpeszvírusok családjába tartozó Aujeszky-féle vírus vagy más néven Pseudorabiesvirus (PRV). A PRV egy dupla szálú(ds)DNS vírus, viszonylag kis genommal rendelkezik, mely 70 gént tartalmaz, kevés intergenikus régió, valamint kisszámú intron található a genomban. Nem humán patogén, azonban a sertés állományban jelentős károkat képes okozni, álveszettséget okoz. Kutatómunkánk során elvégeztük a vírus összgenom szintű analízisét, melyet reverz transzkripció kapcsolt real-timepcr segítségével végeztünk el különböző fertőzési ciklusokban vizsgálva (1, 2, 4, 6, 8, 12, 18, 24 órás fertőzések). Továbbá készítettünk a különböző fertőzésekben fontos szerepet játszó génekre nézve mutáns vírusokat, melyeknek szintén elvégeztük összgenomszintű transzkripciós analízisét. Ezenkívül a vírus genomját két különböző módszerrel szekvenáltuk meg (Illumina, SMRT), és ezen adatok összefésülése után találtunk egy új non coding(nc) RNS régiót, mely eddig nem szerepelt semmiféle annotációban, ezután elvégeztük e régió molekuláris analízisét is (eredmények publikálás alatt).
Kutatásunk második részeként az összgenomszintű analízis során felfigyeltünk bizonyos szabályozó mechanizmusokra, melyek feltehetően a gének egymáshoz viszonyított pozíciójából adódnak, e felismerésre született egy hipotézis, mely két modellt tartalmaz: az úgynevezett libikóka modellt (Seesaw model) és a vízesés modellt (Waterfall model). E hipotézis magyarázatot ad arra, hogyan szabályozzák egymást a tandem-, konvergens-, divergens állású gének. A hipotézis leírja még a read-through effektust is, ami a gének túlírásának jelenségét magyarázza.
A jövőbeli tervek között szerepel ennek a hipotézisnek a molekuláris módszerekkel történő részletes bizonyítása, melyet indukálható promóterekkel rendelkező vektor modelleken kívánunk bemutatni. Úgy gondoljuk, eredményeink fontos szereppel bírnak a molekuláris biológia számára, hiszen egy újfajta génexpressziós szabályozást prezentálnak.

Jelentősebb publikációk:
Szénási T.–Kénesi E.–Nagy A.–Molnár A.–Bálint B. L.–Zvara Á.–Csabai Z.–Deák F.–Boros Oláh B.–Mátés L.–Nagy L.–Puskás L. G.–Kiss I. 2013: Hmgb1 Canfacilitate Activation of the Matrilin-1 Genepromoter by Sox9 and L-Sox5/Sox6 Inearlysteps Of Chondrogenesis. – Biochim. Biophys. Acta. 10. évf. 1829. sz. 1075–1091. o.

Tombácz D.–Prazsák I.–Oláh P.–Póka N.–Csabai Z.–Boldogkői Z. 2014: Sequencing the Pseudorabies Virus Genome Using Pacific Biosciences SMART Technology. – 2nd Oxford Next Generation Sequencing Event NGS 2014. Oxford. [poszter]

Csabai Z.–Tombácz D.–Oláh P.–Póka N.–Boldogkői Z. 2014: Discovery and Analysis of a Novel Non-coding RNA of Pseudorabies Virus. – 35th Annual Lorne Genome Conference. Lorne. VIC. [poszter]

Oláh P.–Csabai Z.–Tombácz D.–Boldogkői Z. 2013: Analysis of Transcriptional Interference Networks in the Herpesviridaefamily. – Beyond the Genome. San Francisco. CA. [poszter]

Tombácz D.–Takács I. F.–Prazsák I.–Oláh P.–Póka N.–Csabai Z.–Boldogkői Z. 2013: The Effect of the Pseudorabies Virus ICP22 Protein on the Overall Gene Expression of the Virus. – X-GEN Congress & EXPO. San Diego. CA. [poszter]

Gondolataim a vajdasági magyar tudományos életről és tudományos utánpótlásról:
A vajdasági magyaroknak semmi szégyenkezni valójuk nincs a tudományos életben betöltött szerepük tekintetében, ami azonban elgondolkodtató, az az, hogy ebből a nagyszámú kutató közösségből hányan tudnak tevékenykedni a szülőhelyükön. E probléma még inkább hangsúlyossá válik a természettudományok terén, ahol a kutatások rendkívül nagy anyagi befektetést és eszközkészletet igényelnek. Sajnos ebben még a szerbiai finanszírozási rendszer nagyon le van maradva, de bízom abban, hogy ez pozitív irányba fog változni.

Hozzászólások lezárva.