GOGOLÁK LÁSZLÓ, Ph.D.

gogolák1984-ben született Topolyán, jelenleg Szabadkán él. 2008 óta a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola tanársegédje, ahol magyar és szerb nyelven a következő tantárgyak oktatásában vesz részt: jelek és rendszerek, irányítástechnika, ipari informatika, folyamatirányítás és mechatronikai rendszerek tervezése. Mesterfokozatot az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Karának Mechatronika Tanszékén szerzett. Doktori tanulmányait ugyanezen intézmény doktori iskolájában folytatta mechatronika témakörben; 2014-ben szerzett doktori fokozatot. Kutatási témája: a vezeték nélküli szenzorhálózatok ipari alkalmazásai. További kutatási területek: ipari vezérlő és felügyeleti rendszerek fejlesztése, mechatronikai rendszerek fejlesztése, mechatronikai oktatás. A szerb nyelv mint környezetnyelv mellett középfokú angol nyelvtudással rendelkezik. 2008 óta 20 tudományos publikációja jelent meg. 2012 óta a Vajdasági Felsőoktatási Kollégium tutori munkájában vesz részt. 2013-tól a Collegium Talentum ösztöndíjasa.

Tudományterület: műszaki tudományok, villamosmérnöki tudományok, mechatronika
E-mail: gogolaklaslo@gmail.com

A doktori értekezés témája:
A vezeték nélküli technológia elterjedésével a vezeték nélküli szenzorhálózatok számos új alkalmazási területe került előtérbe. Kutatásom elsősorban a vezeték nélküli szenzorhálózatok ipari felhasználására irányul. Ipari környezetben a vezeték nélküli technológia számos alkalmazása ismert (pl. a vezeték nélküli szenzorok és a vezeték nélküli aktuátorok). Munkám során a vezeték nélküli szenzorhálózatok – egy ipari gyártósor, ill. szerelősor minőségére – kifejtett hatásait vizsgálom. Kutatásom fő kérdése: lehetséges-e létrehozni egy rendszert vezeték nélküli szenzorhálózat segítségével, amely követné az éppen összeszerelés alatt álló termék pozícióját és a rá kihatással levő környezeti hatásokat?
A termék pozíciójának folyamatos meghatározásához és a környezeti hatások megfigyeléséhez, minden termék báziseleméhez szükséges csatlakoztatni egy vezeték nélküli szenzor modult. Ahhoz, hogy egy termék minőséges összeszerelésen essen át, az azt ért hatásoknak bizonyos határokon belül kell maradniuk. A fontosabb környezeti hatások közül megemlíteném a terméket ért legnagyobb ütések mértékét, az összeszerelés folyamán mért legnagyobb hőmérsékleti értékeket, a levegő viszonylagos páratartalmát stb. A terméket ért hatások folyamatos követésével lehetőség nyílik azon termékek, illetve munkafolyamatok kiszűrésére, amelyek nem felelnek meg az összeszerelés előírásainak. A rendszer egyik legösszetettebb része a termék helyzetének folyamatos meghatározása. Kutatásom során számos lokalizációs algoritmus tesztelésére és összehasonlítására is kitérek. Az összeszerelés alatt álló termékek gyártósoron belüli lokalizációjával lehetőség nyílik az egyes munkaállomásoknál töltött idő rögzítésére és utólagos elemzésére. Az összeszerelés idejének folyamatos mérésével lehetőség van a szerelősor működésének folyamatos optimalizálására. Az általam kifejlesztett, vezeték nélküli szenzorhálózaton alapuló rendszer lehetővé tenné a gyártósorok optimálisabb kihasználását, valamint az összeszerelt termékek minőségének lényeges javítását.

Jelentősebb publikációk:
Gogolak L.–S. Pletl–D. Kukolj 2009: An Implementation of AI for Distant Management of Electro-energetic Systems. – 7th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics SISY. 307–310. o.

Sz. Pletl–P. Gál–D. Kukolj–L. Gogolák 2010: An Optimizing Coverage in Mobile Wireless Sensor Networks. – 8th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics SISY. 371–376. o.

Gogolak L.–S. Pletl–D. Kukolj 2011: Indoor Fingerprint Localization in WSN Environment Based on Neural Network. – 9th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics SISY. 293–296. o.

I. Fuerstner–Gogolak L.–Pletl Sz. 2012: Solution Diversity for a Specifies Project in Mechatronics. – SIP 2012. Science in Practice. Scientific Electrotechnical Conference. Pécs. 59–62. o.

L. Gogolak–Sz. Pletl–D. Kukolj 2013: Neural Network-based Indoor Localization in WSN Environments. – Acta Polytechnica Hungarica. 10. évf. 6. sz. 221–236. o.

Gondolataim a vajdasági magyar tudományos életről és tudományos utánpótlásról:
Vajdaságban nagyon sok értékes fiatal kutató munkálkodik, akik felelősséget éreznek a közösségükért. Úgy gondolom, hogy elsősorban teret és támogatást kell kapniuk ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak itthon is. Sajnos ez elsősorban az anyagi és a szellemi megbecsülés hiánya miatt sok esetben nem így alakul, így egyre több értékes fiatal kényszerül külföldi lehetőségek után nézni.

Hozzászólások lezárva.